Ο έλεγχος αποτελεί σημαντικό μέρος του συστήματος διαχείρισης ποιότητας το οποίο εξασφαλίζει πως τα προϊόντα παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με πρότυπα ποιότητας, πως είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αδείας κυκλοφορίας τους.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO:9001-2008